Η δικηγορική εταιρεία KAΡΑΜΑΝΩΛΗΣ & ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. επιθυμεί να προσλάβει στα γραφεία της στη Λευκωσία, Γραμματέα (Legal Secretary) προς υποβοήθηση των δικηγόρων της, για πλήρη απασχόληση.
 
Προσόντα
 
- Προηγούμενη πείρα σε δικαστηριακό τμήμα δικηγορικής εταιρείας τουλάχιστον 5 ετών απαραίτητη.
- Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον Microsoft Windows καθώς και προγραμμάτων Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook.
- Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (ομιλία και γραφή).
- Γνώση χρήσης του λογισμικού ΖΥΓΟΣ ή άλλου λογισμικού διαχείρισης δικαστηριακών υποθέσεων
- Γνώση διαδικασιών Πρωτοκολλητείου
- Οργανωτικές ικανότητες
- Εχεμύθεια και υπευθυνότητα.
Καθήκοντα
- Υποβοήθηση εργασιών των δικηγόρων του γραφείου
- Οργάνωση γραφείου, αρχειοθέτηση υποθέσεων, αλληλογραφίας και εγγράφων της εταιρείας και πελατών
- Ετοιμασία και αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς τους πελάτες και γραφεία επίδοσης
- Απάντηση σε κλήσεις, λήψη μηνυμάτων και χειρισμός αλληλογραφίας
- Συνεργασία και συνεννόηση με εξωτερικούς συνεργάτες της δικηγορικής εταιρείας.
Μισθός
Μισθός και ωφελήματα αναλόγως προσόντων.
Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πιο πάνω θέση παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (με την ένδειξη: Θέση Γραμματέως) μέχρι τις 16 Απριλίου 2021.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.
 
 

Lawyer Position at Our Firm

LEARN MORE

2021 edition of Benchmark Litigation Europe

LEARN MORE

Karamanolis LLC exclusive contributor for Cyprus

LEARN MORE

Karamanolis LLC exclusive contributor for Cyprus

LEARN MORE

Θέση Ασκούμενου Δικηγόρου

LEARN MORE

We are hiring - Join our team!

LEARN MORE

Services related to the sale of alcoholic and non-alcoholic beverages subject to reduced rate, Administrative Court decides.

LEARN MORE

No Irreparable Damage to Owner of Mortgaged Property, Supreme Court clarifies

LEARN MORE

Important changes in the e-filing system of the Registrar of Companies

LEARN MORE